شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
خـط مشـي كيـفيـت، ايمني، بهداشت و محيط زيست
شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC) به عنوان مهمترين پيمانكار عمومي در زمينه مهندسي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي پروژه هاي فراساحل نفت و گاز كشور، سيستم مديريت يكپارچه را براساس استانداردهاي ISO 9001:2008، ISO 14001:2004 وOHSAS 18001:2007 مستقر نموده و خود را نسبت به موارد ذيل متعهد مي داند:
•    بهبود مستمر سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست از طريق هدف گذاري و اجراي برنامه هاي كارا و اثربخش با رويكرد توسعه پايدار.
•    تلاش جهت حفظ سلامت روحي رواني و جسمي كاركنان؛  پيشگيري از بيماري، مصدوميت و تلفات جاني از طريق اعمال روشها و كنترل هاي موثر و كارآمد.
•    مديريت اثربخش سرمايه هاي انساني از طريق جذب و بكارگيري افراد متعهد و متخصص؛ آموزش موثر و مستمر بمنظور ارتقاء دانش ومهارت؛ توسعه كاركنان مبتني بر ارزيابي و رتبه بندي.
•    شناسايي و رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي كاربردي و الزامات قراردادي در حوزه كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست.
•    حفظ و نگهداري محيط زيست با تاكيد بر پيشگيري از آلودگي هوا، آب و خاك؛ كنترل جنبه هاي بارز محيط زيست و اجراي موثر طرح هاي مديريت پسماند در حوزه هاي عملياتي و بهينه سازي مصرف منابع و انرژي.
•    برآورده سازي الزامات و انتظارات كارفرمايان در انطباق با قوانين، مقررات، استانداردها و الزامات قراردادي و  ارتقاء سطح رضايتمندي آنها از طريق افزايش بهره وري و بهبود شاخص هاي عملكردي پروژه ها.
•    افزايش اثربخشي مديريت زنجيره تامين از طريق اعمال شاخص ها و معيارهاي كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست در شناسايي، ارزيابي و بكارگيري تامين كنندگان و نظارت موثر بر برآورده سازي الزامات قراردادي با رويكرد ايجاد و حفظ منافع مشترك.
•    اعمال الزامات و بهبود شاخص هاي كيفيت، ايمني و محيط زيست در تامين، بكارگيري و نگهداشت امكانات، تجهيزات، ماشين آلات، شناورها و ساير زيرساخت ها؛ پيشگيري از آسيب رسيدن به دارائي ها از طريق كنترل مخاطرات و كاهش ريسك.

لازم است كليه كاركنان اين خط مشي را سرلوحه فعاليتها و برنامه ها قرارداده وآن را به عنوان چارچوب تعامل با كارفرمايان، پيمانكاران و ساير طرف هاي ذينفع مد نظر قرار دهند.

    ابوالقاسم رحماني
    مدير عامل
    مهر ماه 1395
           
    

     
تاریخ بروزرسانی : 1395/08/22
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal