شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
June 5, 2020
Contac us

Iran

 

Tehran Head Office

173 Ostad Nejatollahi (Villa) Ave,

Postal Code: 15989- 53914

Tehran, Iran

 

Tel:                              +98 21- 82840

Fax:                            +98 21- 88937844

Website:                     www.ioec.com

Email address:         ioec@ioec.com

 

 

Khoramshahr Yards Office

Admin Building, Customs Area, Khorramshahr Port,

Khoramshahr- Iran

Tel: +98 632 4225912-5

Fax: +98 632 4224127

 

 

Assalouyeh Yard Office

Ronagh Building, Honar (Saheli) Blvd,

Postal Code: 75119-63345

Assalouyeh, Iran

Tele-fax: +98 773 7264109

Last Update : 2015/09/12
review : 13881
Copyright ©2017 Iranian Offshore Engineering and Construction Company . All rights reserved .
Powered by DorsaPortal