شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
با حضور مديران ارشد صنعت نفت برگزار شد/مراسم معارفه مدير عامل تاسيسات دريايي ايران
با حضور مديران ارشد صنعت نفت برگزار شد/مراسم معارفه مدير عامل تاسيسات دريايي ايران
مراسم معارفه مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران صيح دوشنبه 95/02/20 برگزار شد.
مراسم معارفه مدير عامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران با حضور جناب آقاي دكتر منوچهري، مشاور محترم وزير نفت و معاون محترم توسعه شركت ملي نفت ايران، همچنين جناب آقاي مهندس رحيمي، رئيس هيات رئيسه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، جناب آقاي مهندس عارفي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، هيات مديره ، معاونين، مشاورين و مديران ارشد شركت دوشنبه صبح مورخ 20/02/95 در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران برگزار شد.

مجموعه وزارت نفت قدردان زحمات شما و مديريت دكتر منوچهري است
مهندس نصرت رحيمي، رئيس هيات رئيسه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در ابتداي مراسم ضمن تقدير از دكتر منوچهري بيان داشت: نه تنها بنده از زحمات دكتر منوچهري تشكر مي كنم بلكه مجموعه وزارت خانه قدردان زحمات شما و مديريت ايشان است.
مهندس رحيمي همچنين افزود: اميدواريم كه همكاري، همفكري و همدلي شما به جناب آقاي مهندس رحماني به گونه اي باشد كه حجم كار گسترده اي كه در سال آتي پيش رو داريم سريعتر به نتيجه برسد.
وي در ادامه با ابراز اينكه اميدواريم با حمايت دكتر منوچهري در منصب جديد جايگاه بين المللي اين شركت ارتقا يابد، تبيين كرد: نكته اصلي و بسيار با هميت براي ما و خواسته اصلي من از دكتر منوچهري در گذشته و همچنين از مهندس رحماني در حال حاضر موقعيت بين المللي اين شركت است ،  شما بايد بتوانيد در منطقه و در جهان جايگاهتان را تعريف كنيد و بايد مزيت هاي اين شركت نسبت به ساير شركتهاي بين المللي سنجيده شود و موقعيت هاي كار در ايران و در خارج از ايران شناسايي گردد.
رئيس هيات رئيسه صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت در پايان گفت:اميدواريم در قراردادهاي  IPC كه به همت دكتر منوچهري در نفت اجرا خواهد شد، دو شركت ما مطرح گردند.

با شناختي كه از مجموعه تاسيسات دريايي دارم، با همكاري هيات محترم مديره و تلاش كاركنان شركت همچون تجربيات گذشته موفق خواهيم بود
مشورت و استفاده از خرد جمعي سرلوحه كار من است

در ادامه مراسم جناب آقاي مهندس رحماني مديرعامل شركت پس از تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه و بيان خير مقدم به حضار، با بيان اينكه  دو سال گذشته را در اين شركت در جايگاهي حضور داشتم كه محل ورود و خروج مشكلات شركت و تصميمات هيات مديره بود، گفت: مديريت اين شركت مسئوليت سنگيني است اما با شناختي كه از مجموعه تاسيسات دريايي دارم، با همكاري هيات محترم مديره و تلاش كاركنان شركت همچون تجربيات گذشته موفق خواهد بود.
مدير عامل شركت در ادامه خاطر نشان كرد: كار كردن در جايگاه دكتر منوچهري دشواريها و محسناتي دارد، چراكه ايشان در هر سمتي حضور داشتند اثرگذار بوده اند و به همين سبب برنامه كاري ما روشن و مشخص است.
وي با شرح فعاليتهاي آتي شركت تشريح كرد:در شش ماه آينده چهار سكو مي بايست آماده، حمل و نصب گردد و به بهره برداري برسد. همچنين قرارداد 760 ميليون دلاري حفاري با حدود 30 ماه كار، مهندسي خط لوله گاز عمان را در دستور كاري ما قرار دارد كه اميدواريم با كمك و حمايت دكتر منوچهري با برخي از شركتها مشاركت كرده و اجراي آن را برعهده بگيريم و نيز سكوهاي 7000 تني پروژه فروزان كه از كره به ايران منتقل شده است با تلاش و پيگيري ما به اتمام خواهد رسيد.
مهندس رحماني در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم نامه اي ميان تاسيسات دريايي و قرارگاه خاتم الانبيا ابراز اميدواري كرد كه در فازهاي 13 و 22-24 بتوانيم تا سال 96 مشتركا پروژه هايي را انجام دهيم.
وي با اشاره به ظرفيت و پتانسيل بسيار بالايي كه به لحاظ نيروي متخصص و تجهيزات داريم، تاكيد كرد : با اين ظرفيت يقينا شركت هاي بين المللي حاضر به همكاري با ما خواهند بود و امروزه با توجه به ايجاد شرايط مساعد پس از تحريم مي بايست با شركت هاي بين المللي مشاركت كنيم.
مدير عامل شركت همچنين با برشمردن مشكلات صورتهاي مالي شركت و تاكيد بر اينكه مشكلات مانع ما نخواهند بود تشريح كرد: صورتهاي مالي دغدغه ما و سهامداران ماست كه به ياري خدا و با مشاركت مديران و كاركنان شركت به سمت شركتي با تراز مالي مثبت خواهيم رفت و ما مي توانيم وارد بورس شويم.
مهندس رحماني با تاكيد بر اينكه قانون مدار هستم و بر اساس قانون قدم برمي دارم ادامه داد: مشورت و استفاده از خرد جمعي سرلوحه كار من است و دست دوستي و كمك را به سوي تمامي شما در راستاي اعتلاي جايگاه شركت دراز كرده ام تا به عمل نشان دهيم كه دلسوز شركت هستيم و اين مستلزم همكاري و همدلي است.
وي در خصوص شركت هاي تابعه گفت: شركتهاي تابعه را كنترل و بهينه خواهيم ساخت كه بتوانند خارج از تاسيسات دريايي به انجام پروژه بپردازند.
مهندس رحماني ابراز كرد: يقين دارم وزير محترم نفت، جناب آقاي مهندس رحيمي و جناب آقاي دكتر منوچهري با شناختي كه از ما دارند، ما را حمايت خواهند كرد و به ياري خدا و اين برادران بتوانيم به گونه اي عمل كنيم كه نزد خداند متعال رو سفيد باشيم زيرا اموال و منابع مالي شركت را كه متعلق به بازنشستگان است، حق الناس مي دانم .
ما بزرگترين قدم ها را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي بر مي داريم كه هيچ قدمي در كشور به اين بزرگي نخواهد بود  
در خاتمه مراسم توديع مدير عامل شركت، جناب آقاي دكتر منوچهري، مشاورمحترم وزير نفت و معاون محترم توسعه شركت ملي نفت اينگونه آغاز كرد: تشكر مي كنم از همكاري دوستانم، كاركنان، مديران ستادي و پروژه هاي شركت و بويژه اعضاي محترم هيات مديره اي كه در دو سال گذشته موجبات پيشرفت فعاليت هاي شركت را فراهم كردند.
دكتر منوچهري ادامه داد: دو سال پيش شركت در شرايط سختي قرار داشت و تلاش اين مجموعه بود كه بحمدالله در حال حاضر ما را  روي ريل كاري انداخته و نگراني عمده اي وجود ندارد گرچه مسايل بسياري هنوز مي بايست حل و فصل گردد.
معاون توسعه شركت ملي نفت همچمنين با تبريك اعياد شعبانيه ابراز اميدواري كرد كه امروز شروع مباركي در جهت فعاليت هاي آتي شركت باشد و افزود: ما چوب مسايلي را كه در گذشته اتفاق افتاده خورده ايم و آن موجب ضرر و زيان اقتصادي و آسيب رواني گرديده است و برطرف شدن اين آسيب هاي اجتماعي نيازمند زمان است.
مشاور وزير نفت با تاكيد بر اينكه اين شركت استعداد رشد بالايي دارد، افزود: در زمينه سيستم ها و روش ها نسبت به استانداردهاي جهاني عقب هستيم و با يد در قالب يك شركت EPC دريايي و يك جنرال كانتراكتوردريايي سعي كنيم خودمان را با رويه هاي بين المللي انطباق دهيم.
دكتر موچهري با تاكيد بر اينكه مي بايست هرچه بيشتر بايد به سمت شفافيت و انضباط مالي پيش رويم، تشريح كرد: اين انضباط از سطوح اجرايي و كاري ، مدل هاي قراردادي و پكيج هاي كاري شروع مي شود و به واحد هاي ستادي امتداد پيدا مي كند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم با رويه مند كردن و ايجاد انضباط جلوي سوء استفاده هاي مالي رابگيريم،افزود: اگر شاخص 100 را براي فساد مالي كه در شركت اتفاق افتاده بود در نظر بگيريم، در حال حاضر با 80 و تا 90 درصد اين فساد مبارزه كرده ايم و تك تك شما در اين عمل نقش موثري داشته ايد همچنين شركت سرمايه گذاري و شركت هاي تابعه، شركت كيتو و اين افتخاري است كه همه ما درآن شريك هستيم. اين تغييري است كه در كشور، وزارت نفت و شركت ايجاد شده و ما مي بايست سالم سازي را ارج نهيم و از آن حمايت كنيم .
دكتر منوچهري با تاكيد بر اينكه رفاقت ما با مديران جديد و قديمي وزارت نفت بر اساس مناسبت هاي پنهان و پشت پرده نبوده است و تا آخر عمر از آن دفاع خواهيم كرد، افزود: دفاع از بيت المال فقط به معناي جلوگيري از سوء استفاده هاي مالي نيست بلكه به معناي سرعت بخشيدن به فعاليت هاست.
معاون توسعه شركت ملي نفت ايران با تذكر اينكه من در اين شركت فرصت كافي براي رسيدگي عميق به همه امور نداشتم و با يك دوره بحران در اين شركت مواجه بودم ، تبيين داشت: مدل هاي قراردادي ما مي بايست تقريبا به حالت كليد در دست برسد، سيستم آي تي ما مي بايست بيش از پيش در كارها وارد گردد. از خريد تا پرداخت، همچنين PMO مي بايست با هوشمندي بيشتر در ارائه گزارشات نقش داشته باشد همچون ساير شركت هاي بين المللي مي بايست همه چيز سريع، صحيح و واضح باشد در عين حال كه مديران ما مي بايست اقتدار تصميم گيري و پرداخت داشته باشند. كارها در اين شركت مي بايست به صورت ديناميك و سريع، با چرخش كاري كاملا حرفه اي پيش بروند چنانكه ما اگر در گذشته سكو را شش ساله تمام مي كرديم امروزه مي بايست اين زمان به 3 سال برسد.
وي در پايان با ذكر شعار " ما متعهد به برداشتن بزرگترين گامها ي عملي در راه تحقق اقتصاد مقاومتي در حساس ترين بخش اقتصادي و صنعتي كشور هستيم" تشريح كرد: با راه اندازي 5 سكو در سال جاري و افزايش 100 ميليون متر مكعب به توليد گاز، 125 هزار بشكه كاندنسيت ، 6 ميليون تن اتان، 7.5 ميليون تن ال پي جي در سايه راه اندازي فازهاي پارس جنوبي، همين قدم بزرگ برداشته خواهد شد كه هيچ قدمي در كشور به اين بزرگي نخواهد بود.  
دكتر منوچهري اذعان داشت: امروزه در ميان چند شركت مطرح پتروپارس، اويك، تاسيسات دريايي، پتروايران، تاسيسات دريايي كاملا جا افتاده و ما مي بايست كمك كنيم با ورود به عرصه بالادستي ، اين شركت بتواند وارد قراردادهاي بزرگ شود.
وي خاطر نشان كرد: همدلي و سازگاري تيم موجود بسيار تعيين كننده است كه همگي دست در دست هم اين امانت بزرگ را پيش ببريم و ما قادريم اين شركت را به سرعت به سود و تعادل مالي برسانيم گرچه هنوز موفق نشديم مبالغي را كه از شركت به تاراج رفته است بازگردانيم
مشاور وزير نفت و مدير عامل سابق شركت در پايان گفت: تشكر مي كنم از حمايت هاي صندوق بازنشستگي، هيات مديره، مديران و معاونين شركت آرزوي توفيق براي تيم مديران و كاركنان اين شركت دارم.


تاریخ بروز رسانی : 1395/02/21
تعداد بازدید: 3366
تمامي حقوق براي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران محفوظ است.
Powered by DorsaPortal