آگهي مزايده فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستوالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور اينجا كليك نماييد