مزايده نوبت دوم فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستورالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي بدنه شناور اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي ماشين آلات اينجا كليك نماييد