آگهي فراخوان عمومي يك مرحله اي با موضوع خريد شات و گريت براي كارخانه كوتينگ جهت پروژه نوسازي ايلام – ابوذر به شماره درخواست 940768

براي مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده برگه استعلام قيمت اينجا كليك نماييد

براي مشاهده گواهي متريال نمونه اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

براي مشاهده آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد