مزايده فروش سه فروند شناور

.جهت مشاهده شناور ترانشه 1 اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده مشخصات شناور توربا اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده مشخصات شناور دولفين 3 اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده فايل آگهي مزايده فروش سه فروند شناور دلفين 3 اينجا كليلك نماييد

.جهت مشاهده دستورالعمل مزايده عمومي فروش شناورهاي دلفين 3 و ترانشه 1 اينجا كليك نماييد

آگهي مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

جهت مشاهده آگهي تمديد مزايده فروش املاك و مستغلات در خرمشهر اينجا كليك نماييد جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد جهت مشاهده دستورالعمل مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر اينجا كليك نماييد جهت مشاهده سند مالكيت مهمانسراي ولايت اينجا كليلك نماييد جهت مشاهده سند مالكيت مهمانسراي حجاب اينجا كليك نماييد جهت مشاهده […]