اصلاحيه آگهي فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل اصلاحيه آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل اصلاحيه دستورالعمل فروش اينجا كليك نماييد

AB-81 Latest Specification

Classification Certificate of Hull

Classification Certificate of Machinery

آگهي مزايده فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستوالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور اينجا كليك نماييد

مزايده نوبت دوم فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

آگهي نوبت دوم مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

دستورالعمل مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

سند مالكيت ساختمان مهمانسراي حجاب

سند مالكيت ساختمان مهمانسراي ولايت

سند مالكيت قطعه زمين

مزايده نوبت دوم فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

آگهي نوبت دوم مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

دستورالعمل مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

شناوردلفين 3

شناور توربا

شناور ترانشه 1

مناقصه نوبت دوم 20000 تن سنگ آهن

آگهي مناقصه نوبت دوم خريد 20000 تن سنگ آهن

دعوتنامه مناقصه نوبت دوم خريد 20000 تن سنگ آهن

مشخصات سنگ آهن