آگهي مناقصه عمومي خريد يك دستگاه آب شيرين كن پروژه ي مهندسي، ساخت و نصب عرشه ميدان گازي بلال به شماره 943972

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست تأمين كنندگان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده نمونه سفارش خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي قرارداد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط عمومي قرارداد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

آگهي مناقصه عمومي خدمات ايجنسي پروژه هاي شركت به شماره 937643

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده قرارداد فيمابين اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات كيفيت و ايمني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام هيدروليكي كارخانه كوتينگ به شماره 941415

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نمايدد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

Call for Tender 1st Announcement for the Purchase of Steel Sections Related to the Structural items of the Belal platform project, Tender No. 939088

Purchase tender No.939088

Instruction for International public tender for the Purchase of Steel Sections for the Belal Offshore project-939088

Technical Conditions

AVL_Foreign Manufacturer

BLG-2-000-ST-SP-003

BLG-2-000-ST-SP-004

MMS BLG-2-000-ST-QR-002-ENG

MMS BLG-2-000-ST-QR-003-ENG

MMS BLG-2-000-ST-QR-010-ENG

MMS BLG-2-000-ST-QR-011-ENG

MMS BLG-2-000-ST-QR-012-ENG

MMS BLG-2-000-ST-QR-014-ENG

Stock Procedure, Rev

Purchase tender 1

Purchase tender 2

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد مقاطع فولادي پروژه سكوي بلال به شماره 939088

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام الكتريكي كارخانه كوتينگ به شماره 941420

براي مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد لوله هاي تيوب لارمربوط به پروژۀ سكوي بلال به شمارۀ درخواست 939502

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

Call for Tender 1st Announcement for the Purchase of Tubulars Pipes Related to the Structural items of the Belal platform project, Tender No. 939502

Purchase tender No.939502

Technical Conditions

Stock Procedure, Rev.

MMS BLG-2-000-ST-QR-012-ENG (Bridge – Primary And Secondary Steel)

MMS BLG-2-000-ST-QR-011-ENG (FSP Deck & Flare Tower – Tertiary Steel)

MMS BLG-2-000-ST-QR-010-ENG (FSP Deck & Flare Tower – Primary & Secondary Steel)

MMS BLG-2-000-ST-QR-003-ENG (BLG topside Tretiary Structural steel)

MMS BLG-2-000-ST-QR-002-ENG (BLG topside primary and secondary steel)

Instruction for International public tender for the Purchase of Tubulars Pipes for Belal Offshore Project

BLG-2-000-ST-SP-004

BLG-2-000-ST-SP-003

AVL_Foreign_Manufacturer_240697

Purchase tender 1 No.939502

Purchase tender 2 No.939502

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي خريد 16 شاخه هوزهاي يدكي مربوط به اس پي ام پروژه جاسك به شمارة 935010

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده توضيحات تكميلي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده توضيحات تكميلي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

Purchase of 16 Nos. Floating & Submarine spare hoses Pipes Related to the SPM of the Jask Oil Field project Tender No . 935010

Purchase tender

Technical Conditions

Hose MR

MR of Flot and submarine hoses

JT-1-000-11621-ORW-VD-0175

JT-1-000-11621-ORW-VD-0176

JT-1-000-11621-ORW-VD-0177

JT-1-000-11621-ORW-VD-0178

Purchase tender 1

Purchase tender 2

Clarification 1

Clarification 2