شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان نخستین شرکت پیمانکاری عمومی ساخت و نصب سازه‌های فراساحلی صنعت نفت و گاز ایران،  با بهره‌گیری از ناوگان مجهز دریایی در زمینه پشتیبانی پروژه‌های فراساحلی در عملیات لوله‌گذاری، نصب، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی فعال است.

ادامه →